Chạy chức, chạy quyền: Ai chạy, chạy ai?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn xem có chuyện chạy chức, chạy quyền hay không?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn xem có chuyện chạy chức, chạy quyền hay không?
TPO - Cứ chuẩn bị vào Đại hội, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm là lại râm ran chuyện “vận động”, mời nhau ăn uống, cho tiền, tặng quà… Đấy là tình cảm hay là có cái gì đó “luồn” vào trong tình cảm đó”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.  

Sáng 26/3, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong nhiệm kỳ qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có những đóng góp to lớn vào những thành công, thắng lợi của đất nước. Đặc biệt năm 2015, ngành tổ chức đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên Tổng Bí thư cũng lưu ý những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không được chủ quan, thỏa mãn, vì vẫn còn những hạn chế, yếu kém khiến dư luận bức xúc, nhân dân chưa yên lòng. Hơn nữa đây lại là công việc rất phức tạp, rất khó vì động chạm đến con người, liên quan đến công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người.

“Nhận xét đánh giá một đồng chí ra sao, bố trí ở đâu, chế độ chính sách thế nào…? Đồng chí nào được thuận lợi, bố trí phù hợp với nguyện vọng của mình thì phấn khởi. Nhưng đồng chí nào không phù hợp với nguyện vọng thì có khi lại sinh ra tâm tư, suy nghĨ nặng nề… Những cái đó không thể chủ quan được”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, hiện nay trong dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy chế độ. Thậm chí bây giờ người ta còn nói chạy cả luân chuyển nữa. Đi luân chuyển vài năm lại “nhấp nhổm” chạy về…

“Tôi đề nghị các đồng chí cần thẳng thắn thảo luận xem có chuyện đó không, mức độ thế nào cho minh bạch. Nếu có thì phải sửa, rút kinh nghiệm. Còn nếu không có thì cũng phải trả lời cho minh bạch, sòng phẳng xem, ai chạy, chạy ai, đằng sau cái chạy nó là cái gì”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Đề cập về trách nhiệm của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho rằng, những người làm công tác này phải thực sự liêm chính, trong sáng, công tâm không để cho ai chạy mình.

“Cứ vào Đại hội, cứ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm là cứ râm ran chuyện vận động; mời nhau ăn uống, cho tiền, tặng quà… đấy là tình cảm hay là có cái gì đó “luồn” vào trong tình cảm đó”, Tổng Bí thư nói.

Tại báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, còn một bộ phận cán bộ, công chức trong Ngành chưa được đề cao; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của Ngành có nơi, có lúc chưa chuyên tâm, chưa thật sự sâu sát và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao, cá biệt còn có một số người có biểu hiện tiêu cực, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Đảng và nhân dân.

Vì thế, trong năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có các giải pháp tổng hợp, thiết thực, hiệu quả để đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực phẩm chất và uy tín của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Quyết tâm khắc phục những biểu hiện tiêu cực, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp,...; kiên quyết đấu tranh chống lợi dụng quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ để tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thường xuyên chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ.

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ TẠI HỘI NGHỊ

MỚI - NÓNG