Có 13 kết quả :

Quy định về quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Quy định về quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

TPO - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh có quyền yêu cầu các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của địa phương kết luận, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đồng thời trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể.
Cơ quan quản lý cấp tỉnh được lập sàn BĐS?

Cơ quan quản lý cấp tỉnh được lập sàn BĐS?

TP - Theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản (BĐS) cấp tỉnh, được thành lập sàn giao dịch BĐS, như một đơn vị sự nghiệp có thu để vừa kinh doanh vừa phục vụ quản lý nhà nước.