Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến

TPO - Hôm nay 28/7, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường, dao động từ 15 - 19 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến vào các ngành năm 2014 của Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chi tiết như sau: 

STT

Tên ngành

Điểm chuẩn dự kiến (NV1)

Điểm chuẩn dự kiến (NVBS)

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

19,0

Không xét

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

19,0

Không xét

3

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

17,5

Không xét

4

Công nghệ Thông tin

15,5

Không xét

5

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

17,0

Không xét

6

Công nghệ KT Điều khiển và Tự động Hóa

17,5

18,5

7

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

15,5

18,0

8

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

15,5

18,0

9

Kế toán

15,0

15,0

MỚI - NÓNG