Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Sau khi ra mắt tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ nhất khóa XIV bầu chức danh chủ chốt.
Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Ngày 10/8, Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hải Phòng lần thứ nhất khóa XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra. Chị Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XIV làm chủ tọa.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Hội nghị có sự tham gia của 40 ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XIV. Đây là những người được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027 tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Các ủy viên Ban Chấp hành đã được phổ biến nội dung tiến hành hội nghị và thông qua đề án nhân sự để tiến hành bầu các chức vụ trong Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng, chức danh Bí thư và Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Theo đó, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV gồm 12 anh, chị. Chị Vương Toàn Thu Thủy được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Hội nghị bầu 3 Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV gồm: anh Lê Khắc Nguyên Anh, chị Nguyễn Thị Thủy và anh Nguyễn Văn Hiếu.

Cận cảnh hội nghị bầu cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7

Hội nghị cũng đã bầu ra Uỷ ban kiểm tra Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV. Anh Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV.

Tin liên quan