Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Anh Trương Minh Quang, sinh năm 1987, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1
Tin liên quan