Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2022 – 2027

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 40 anh, chị vào Ban chấp hành khóa mới; Ban thường vụ 12 anh, chị. Trong đó, chị Vương Toàn Thu Thủy tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, 3 Phó Bí thư là anh Lê Khắc Nguyên Anh, chị Nguyễn Thị Thủy và anh Nguyễn Văn Hiếu.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ảnh 1
Tin liên quan