Các đại dương trên thế giới còn chứa bao nhiêu tấn vàng?

Các đại dương trên thế giới còn chứa bao nhiêu tấn vàng?
TPO - Các chuyên gia ước tính có khoảng hàng chục triệu tấn vàng vẫn nằm dưới đại dương. Các chuyên gia khẳng định rằng trong 1 tấn quặng đại dương có chứa khoảng 13 gram vàng, trong khi trên đất liền, cứ 1 tấn quặng chỉ có 3-7 gram vàng.  
Đâu là đại dương mới nhất được đặt tên?

1. Đâu là đại dương mới nhất được đặt tên?

 • icon

  Đại Tây Dương

 • icon

  Ấn Độ Dương

 • icon

  Nam Đại Dương

Đại dương nào lớn nhất và sâu nhất?

2. Đại dương nào lớn nhất và sâu nhất?

 • icon

  Ấn Độ Dương

 • icon

  Thái Bình Dương

 • icon

  Đại Tây Dương

Đại dương nào nhỏ nhất?

3. Đại dương nào nhỏ nhất?

 • icon

  Nam Đại Dương

 • icon

  Đại Tây Dương

 • icon

  Bắc Băng Dương

Đại Tây Dương có diện tích lớn hơn Ấn Độ Dương, đúng hay sai?

4. Đại Tây Dương có diện tích lớn hơn Ấn Độ Dương, đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Các đại dương trên thế giới chứa gần bao nhiêu tấn vàng?

5. Các đại dương trên thế giới chứa gần bao nhiêu tấn vàng?

 • icon

  10 triệu

 • icon

  20 triệu

 • icon

  30 triệu

Hoạt động núi lửa tập trung ở vùng biển nào?

6. Hoạt động núi lửa tập trung ở vùng biển nào?

 • icon

  Nam Thái Bình Dương

 • icon

  Ấn Độ Dương

 • icon

  Đại Tây Dương

Nhiệt độ đóng băng của các đại dương vào khoảng bao nhiêu độ C?

7. Nhiệt độ đóng băng của các đại dương vào khoảng bao nhiêu độ C?

 • icon

  -10 độ C

 • icon

  -5 độ C

 • icon

  -1,8 độ C

Đại dương nào chứa hàm lượng muối cao nhất thế giới?

8. Đại dương nào chứa hàm lượng muối cao nhất thế giới?

 • icon

  Thái Bình Dương

 • icon

  Đại Tây Dương

 • icon

  Ấn Độ Dương

MỚI - NÓNG