Cà Mau: Yêu cầu báo cáo vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu BHXH, Sở Tài chính, Sở Y tế báo cáo tổng hợp vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước.

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh gửi 3 đơn vị là BHXH, Sở Tài chính, Sở Y tế về việc báo cáo tổng hợp vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND báo cáo tổng hợp vướng mắc; nội dung tham mưu, đề xuất gửi về Văn phòng UBND trước ngày 2/11.

Trước đó, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tổng hợp những vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước.

Theo Bộ Y tế, thực hiện quy định của Luật BHYT trong những năm vừa qua, công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc dẫn đến một số chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa được thanh, quyết toán.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các tồn tại, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ 2021 trở về trước, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (bao gồm cả các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc bộ ngành, bệnh viện tư nhân đóng địa bàn tỉnh).

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh gửi Bộ Y tế theo các nhóm vướng mắc theo nguyên nhân như: Vượt trần, vượt quỹ, vượt dự toán giao cho cơ sở từ năm 2016- 2020 do nguyên nhân khách quan; vướng mắc do cơ chế pháp lý; nguyên nhân khác...

MỚI - NÓNG