Bóp cổ, bơm rượu độc vào miệng vợ đang mang thai

Sau khi pha thuốc độc mã tiền với rượu, Quyền đợi con trai ngủ say rồi bóp cổ vợ đến chết, sau đó dùng xi lanh bơm rượu mã tiền vào miệng vợ.

Có thể bạn quan tâm