Bộ Tư pháp: Chưa thể đấu giá biển số xe

Bộ Tư pháp: Chưa thể đấu giá biển số xe
TPO - “Có hai luồng ý kiến là biển số xe là tài sản hay công cụ quản lý nhà nước về trật tự giao thông. Bên cạnh đó, theo Điều 80 của Luật Giao thông đường bộ quy định: cấm mua bán biển số của các phương tiện cơ giới. Chính vì vậy dự kiến đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được”

Liên quan đến việc báo chí phản ánh về vấn đề đấu giá biển số xe, ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, một trong những quan điểm chỉ đạo cơ bản của việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản là quy định thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá.

Bên cạnh đó Luật Đấu giá tài sản đã có quy định mở theo hướng “các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản, chẳng hạn như quyền khai thác cảng biển, sân bay…

Hiện nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về đấu giá biển số xe báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng, tham gia ý kiến về văn bản, đề án nêu trên.

Bổ sung ý kiến, bà Nguyễn Thị Mai - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp thông tin: Biển số xe có phải tài sản hay không, vấn đề đấu giá biển số xe đẹp đã đặt ra từ năm 2010 – 2011. Từ lúc đó tới giờ vẫn có hai luồng ý kiến là biển số xe là tài sản hay công cụ quản lý nhà nước về trật tự giao thông.

“Khi quan niệm chưa rõ thì không thể đưa biển số xe ra đấu giá được. Cái vướng thứ 2 là theo Điều 80 của Luật Giao thông đường bộ hiện nay quy định: cấm mua bán biển số của các phương tiện cơ giới. Chính vì vậy dự kiến đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được” – bà Mai nói

Bà Mai cũng khẳng định không có gì vướng mắc trong Luật đấu giá tài sản hiện hành vì luật này chỉ quy định về trình tự đấu giá tài sản. Còn tài sản nào được bán đấu giá thì do luật nội dung chuyên ngành quy định. Nếu như sau này Bộ Công an, Chính Phủ ban hành quy định “biển số xe đẹp là phải bán đấu giá” thì lúc đó sẽ tiến hành bán đấu giá theo Luật đấu giá tài sản.

Hiện nay Bộ Công an đã xây dựng một đề án, xây dựng cơ chế về bán đấu giá biển số xe đẹp, đề án đang tính đến các phương án. Biển số xe đẹp không đơn giản là tài sản đơn thuần, mà còn là công cụ điều tiết quản lý nhà nước, có giao toàn bộ quyền chiếm đoạt, sử dụng, sở hữu biển số đẹp hay không thì phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, để không ảnh hưởng tới toàn cục là đảm bảo an ninh đô thị”- bà Mai nói.

Đối với đấu giá toàn bộ biển số xe hay chỉ riêng biển số đẹp thì Bộ Công an và Bô Tài chính đang nghiên cứu. Tâm lý của người việt Nam chỉ chuộng biển số xe đẹp thôi. Quan điểm của chúng tôi để tổ chức một cuộc đấu giá gồm nhiều vấn đề, chuyển giao tài sản đó, bán đấu giá toàn bộ biển số hay chỉ riêng biển đẹp thì phải cân nhắc toàn bộ các vấn đề, chúng tôi sẽ góp ý với Bộ Công an. Không có bất kỳ vướng mắc nào trong việc đấu giá tài sản, kể cả biển số xe”- bà Mai nói.

MỚI - NÓNG