Có 9 kết quả :

Nhiều bộ, ngành ứng dụng CNTT ở mức trung bình

Nhiều bộ, ngành ứng dụng CNTT ở mức trung bình

TP - Theo công bố mới đây của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), 10/18 bộ, ngành có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở mức trung bình; thấp nhất là Ủy ban Dân tộc&Miền núi, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao&Du lịch và Bộ Tài nguyên & Môi trường. Dẫn đầu mức độ ứng dụng CNTT năm 2012 là Bộ TT&TT, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước.