Nhiều bộ, ngành ứng dụng CNTT ở mức trung bình

Nhiều bộ, ngành ứng dụng CNTT ở mức trung bình
TP - Theo công bố mới đây của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), 10/18 bộ, ngành có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở mức trung bình; thấp nhất là Ủy ban Dân tộc&Miền núi, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao&Du lịch và Bộ Tài nguyên & Môi trường. Dẫn đầu mức độ ứng dụng CNTT năm 2012 là Bộ TT&TT, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước.

> Kiểm tra tiến độ các dự án phát triển phần mềm trọng điểm

Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng có 82,3% có mức độ ứng dụng CNTT trung bình, chỉ 1,6% ở mức tốt. Đà Nẵng tiếp tục là thành phố có mức độ ứng dụng CNTT tốt nhất trong khi Ninh Thuận là tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG