Bộ Tài chính siết quy định, chặn biến tướng xe nhập khẩu biếu tặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tài chính vừa sửa đổi hàng loạt quy định, nhằm siết chặt quy định liên quan xe biếu tặng. Theo đó, trình tự thủ tục, việc xác định trị giá hải quan, kê khai thuế chặt chẽ hơn quy định cũ.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Thông tư 45/2022/TT-BTC thay thế nhiều quy định cũ tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015. Theo đó, Thông tư số 45/2022 bãi bỏ giới hạn số lượng xe mỗi tổ chức, cá nhân được nhập trong năm (1 xe ô tô và 1 xe gắn máy) do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng như quy định cũ trước đây. Thay vào đó là "chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu được cơ quan hải quan siết chặt hơn quy định cũ. Các Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định.

Một trong những điểm mới tiếp theo của Thông tư số 45/2022, quy định: "Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có đủ cơ sở xác định trị giá do người khai hải quan kê khai là chưa phù hợp với hàng hóa thực tế, cơ quan hải quan phải xác định trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định, ban hành Thông báo trị giá hải quan".

Về xác định trị giá hải quan, quy định của Bộ Tài chính nêu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan, nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có)".

Đặc biệt, trường hợp người khai hải quan đủ điều kiện để được đưa hàng về bảo quản theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phân công công chức theo dõi, tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia, khi có kết quả kiểm tra phải yêu cầu ngay người khai hải quan thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan không tiến hành tiếp thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai hải quan (không chấp hành quy định về bảo quản hàng hóa) thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra việc mang hàng về bảo quản. Nếu người khai hải quan không lưu giữ xe tại địa điểm đã đăng ký bảo quản thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phải xác định lại trị giá hải quan, ban hành quyết định ấn định thuế, Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu xe phải có văn bản gửi bổ sung cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe để thông báo về trị giá xác định lại của chiếc xe, số tiền thuế (chi tiết từng sắc thuế) mà cơ quan hải quan đã thu bổ sung để phối hợp thu thuế theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy (đối với trường hợp nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng), Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu cung cấp thông tin: Số, ngày tờ khai nhập khẩu đã thông quan; tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân này để thực hiện quản lý thuế và thu thuế theo quy định.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải loạt bài về Bất thường đường dây nhập xe sang biếu tặng, phản ánh việc xe sang biếu tặng lách luật và có sự tiếp tay của cơ quan chức năng hòng trục lợi. Thậm chí xe sang còn đội lốt dưới vỏ bọc tặng người nghèo. Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô dạng biếu tặng.

MỚI - NÓNG