Bộ phận một cửa ở Đà Nẵng hoạt động trở lại

Đường phố Đà Nẵng trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Đường phố Đà Nẵng trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
TPO - Ngày 20/4, UBND TP Đà Nẵng ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) các cấp. Các bộ phận một cửa hoạt động trở lại nhưng vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16.

Theo đó, việc xử lý kịp thời và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.    

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức làm việc tại bộ phận một cửa. Giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, việc thực hiện đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến làm thủ tục hành chính…

Đối với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường, xã, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định. Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế (người già, người tàn tật…) trong thực hiện thủ tục hành chính.

UBND TP Đà Nẵng cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính…

 Trước đó, bộ phận một cửa các cấp tại TP Đà Nẵng đã đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

MỚI - NÓNG