Bộ GTVT xin bỏ Tổng cục Đường bộ, giảm một số vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi sắp xếp lại bộ máy, Bộ GTVT sẽ không còn Tổng cục Đường bộ, giảm 4 vụ và 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc so với bộ máy hiện nay.

Bộ GTVT vừa chính thức có Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ theo các quy định và chỉ đạo của Chính phủ, dự thảo đã được các bộ ngành góp ý.

Về tổ chức, Bộ GTVT dự thảo bỏ cấp tổng cục với Tổng cục Đường bộ và thành lập Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc. Do Tổng cục Đường bộ chưa đáp ứng đủ các tiêu chí lập tổng cục theo Nghị định 101/2020 (do phân cấp địa phương quản lý một số tuyến đường bộ), nên thuộc đối tượng xem xét, tổ chức lại. “Do vậy, việc tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cần thiết”, Bộ GTVT đánh giá.

Khi tổ chức lại Tổng cục Đường bộ thành cục sẽ giảm đầu mối cấp tổng cục, nhưng tăng thêm 2 cục. Tuy nhiên, Bộ GTVT sẽ giảm 1 cục và 4 vụ khác, chưa kể khi đã giảm tổng cục sẽ giảm thêm 5 cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Về tổng thể, số đầu mối không tăng mà còn giảm.

Bộ GTVT xin bỏ Tổng cục Đường bộ, giảm một số vụ ảnh 1

Bộ GTVT chính thức trình dự thảo nghị định sắp xếp lại bộ máy, trong đó có việc bỏ Tổng cục Đường bộ để lập 2 đơn vị mới cấp cục.

Bộ GTVT dự thảo hợp nhất Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường, do 2 lĩnh vực quản lý này tương đối gần.

Giải thể Vụ An toàn giao thông, chuyển nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng, như trật tự an toàn giao thông, xử lý điểm đen tai nạn, phòng chống lụt bão… về Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Chuyển nhiệm vụ liên quan đến vận tải, như đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, các chứng nhận liên quan người lái… về Vụ Vận tải.

Sáp nhập Vụ Đối tác công - tư vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý chung cả dự án đầu tư công trình giao thông.

Với Vụ Quản lý doanh nghiệp, do bộ còn quản lý một số doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt đang tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), nên sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ nghiên cứu sắp xếp để tinh gọn bộ máy.

Cục Y tế GTVT tạm thời vẫn duy trì để thực hiện nhiệm vụ liên quan chuyển giao 16 cơ sở y tế thuộc bộ về các địa phương, khi hoàn thành sẽ chuyển từ cục thành Trung tâm Y tế - Môi trường lao động GTVT.

Bộ GTVT tiếp tục duy trì 6 vụ và tương đương, gồm: Tài chính, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng.

Duy trì 6 cục, gồm: Hàng hải, Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa, Đăng kiểm, Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (đổi tên thành Cục Quản lý đầu tư xây dựng).

Sau khi sắp xếp lại, Bộ GTVT giảm từ 27 đầu mối xuống còn 23 đầu mối trực thuộc. Ngoài ra, bộ này còn giảm 10/21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

“Trước mắt, khi thực hiện sắp xếp tổ chức sẽ giảm số lượng cấp trưởng; trong thời hạn 3 năm kể từ khi tổ chức lại, sẽ tiếp tục giảm số lượng cấp phó. Sau tổ chức lại, sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, bổ sung biên chế cho những đơn vị cần để phục vụ nhu cầu công việc”, Bộ GTVT tính toán.

Trước đó, việc bỏ Tổng cục Đường bộ gây rất nhiều chú ý từ dư luận, đặc biệt khi người đứng đầu cơ quan này (Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện) có những phát biểu không đồng tình với phương án này. Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ có một số đặc thù liên quan tới quản lý hệ thống đường quốc lộ trên toàn quốc, nên có các cục quản lý đường bộ ở các khu vực địa phương. Sau khi bỏ cấp tổng cục lại lập thành 2 cục mới, do đường cao tốc chỉ là một cấp đường thuộc đường bộ, làm phát sinh thêm bộ máy.

MỚI - NÓNG