Banknetvn: đặt mục tiêu lớn cho thị trường thẻ

Lễ kí kết hợp đồng sáp nhập BanknetVN và Smartlink.
Lễ kí kết hợp đồng sáp nhập BanknetVN và Smartlink.
TP - Xây dựng Thương hiệu thẻ Quốc gia, kết nối thanh toán quốc tế, xây dựng Cổng thanh toán Quốc gia là những mục tiêu Cty CP Chuyển  mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) đang hướng đến thời gian tới. Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Banknet nhấn mạnh. 

Hoạt động của Banknetvn sau gần 9 tháng kể từ khi sáp nhập và kế hoạch trong thời gian tới của Banknetvn là gì, xin ông cho biết?

Hợp đồng sáp nhập Smartlink và Banknetvn được ký vào ngày 25/12/2014. Trước đây 2 công ty có 2 hệ thống chuyển mạch, sau sáp nhập chúng tôi đã phân tích và hợp nhất hệ thống chuyển mạch ATM/POS. Tính đến tháng 11/2015, chúng tôi đã thực hiện thành công việc hợp nhất hệ thống có phạm vi kết nối với 40 ngân hàng, 16.600 ATM và gần 200.000 POS trên toàn quốc có thể sử dụng trên hệ thống chuyển mạch thống nhất.

Banknetvn đã hợp nhất thành công, việc hợp nhất hệ thống ATM/POS không ảnh hưởng đến khách hàng như chúng tôi cam kết. Khách hàng và ngân hàng không cần thay đổi trong quá trình chuyển đổi, hợp nhất này. 

Được biết, Banknetvn đang chuẩn bị dựng Thương hiệu thẻ quốc gia. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Thương hiệu thẻ quốc gia sẽ được thể hiện trên tất cả các thẻ nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành, hỗ trợ các chủ thẻ dễ dàng nhận biết các điểm giao dịch, chấp nhận thanh toán ATM/ POS của các ngân hàng trong nước và quốc tế kết nối qua Cổng thanh toán quốc gia Banknetvn.

“Thống đốc đã giao nhiệm vụ và các ngân hàng cũng luôn đặt ra nhiệm vụ mới cho chúng tôi. Trong thời gian tới, Banknetvn phải làm để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của thị trường”

Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Banknet nhấn mạnh

Vừa qua, chúng tôi ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối hệ thống chuyển mạch thẻ với Liên bang Nga. Ví dụ như, nếu không có thương hiệu thẻ quốc gia thì mỗi máy ATM/POS của Liên bang Nga lại phải có nhận diện thương hiệu cho từng ngân hàng Việt Nam vào hay ngược lại cho phía Việt Nam. Điều này, rất khó khi Liên bang Nga có hơn 700 ngân hàng. Do đó, xây dựng Thương hiệu thẻ quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng để hướng tới phục vụ khách hàng một cách tốt nhất khi giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hi vọng quý I/2016 thương hiệu thẻ quốc gia có thể ra mắt.

Banknetvn: đặt mục tiêu lớn cho thị trường thẻ ảnh 1

Ông Phạm Tiến Dũng.

Vậy còn kết nối thanh toán quốc tế,  một trong những định hướng mà NHNN đã giao cho Banknet?

Đó là nhiệm vụ khá quan trọng. Chúng ta đã thông qua đàm phán TPP, trong đó có lĩnh vực thanh toán. Chúng tôi đang tích cực làm việc để tạo ra một mô hình kết nối hiệu quả nhất cho Việt Nam, xây dựng phương án xử lý, quản lý hiệu quả các giao dịch thẻ quốc tế theo định hướng của NHNN.

Việc tiếp theo sẽ cùng các đơn vị trung gian thanh kết nối hỗ trợ cho dịch vụ thanh toán ngân hàng, ví dụ như các dịch vụ về thanh toán hóa đơn, về ủy nhiệm thu, về ủy nhiệm chi. Định hướng là phát triển các dịch vụ này trên mạng theo phương thức trực tuyến và tập trung.

Câu chuyện hội nhập phải nói đến thương hiệu và năng lực của Ngân hàng, liệu một chiếc thẻ mang thương hiệu quốc gia như ông nói có giải quyết vấn đề?

Bên cạnh thương hiệu thẻ quốc gia, chúng ta phải có sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thẻ quốc tế, các tổ chức chuyển mạch, các đơn vị chấp nhận thẻ, phát hành thẻ và quan trọng nhất là các dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải tuân chuẩn, đáp ứng các quy định quốc gia, khu vực và quốc tế. Banknetvn là một trong các thành viên liên minh APN đang làm tích cực để kết nối trong khu vực với mong muốn thẻ do các Ngân hàng Việt Nam phát hành được chấp nhận nhiều hơn ở các quốc gia với nhiều dịch vụ. Để đạt được điều này, cần có sự chỉ đạo quan tâm thường xuyên của NHNN, có đầy đủ khung pháp lý và có sự phối hợp của tất cả các bên như đã đề cập ở trên.

Còn về Cổng thanh toán quốc gia thì sao, thưa ông?

Về bản chất Cổng có hạt nhân là hệ thống thanh toán bù trừ điện tử bán lẻ nhưng có sự khác biệt hơn, đó là hệ thống này cung cấp các dịch vụ thanh toán online, phục vụ 24/7. Khi nói đến bù trừ, có thể người ta chỉ nói đến dịch vụ xử lý theo lô, tuy nhiên nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ, Thụy Điển… đã triển khai dịch vụ thanh toán online tại trung tâm bù trừ. Hiện tại, Banknetvn đã có hệ thống bù trừ trên ATM/POS và trên một số kênh điện tử khác. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng và đặc biệt sẽ áp dụng chuẩn tin điện ISO 20022 đang được các tổ chức quốc tế như Switch sử dụng để Việt Nam có thể sẵn sàng hội nhập với các nước trong khu vực. HĐQT của Banknetvn đã phê duyệt dự án này và chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch, cuối năm 2016 có thể triển khai thí điểm.

Cảm ơn ông!

Thanh toán thẻ không phải là việc riêng của một ngân hàng hay Banknetvn mà phải là sự hợp tác của nhiều bên theo các quy định, chuẩn mực thống nhất. Do đó,  chúng ta cần đưa ra chuẩn chung phù hợp với chuẩn thế giới; hợp tác về thương mại, kỹ thuật công nghệ; và phải có thương hiệu để hội nhập. Vừa qua, Banknetvn đã tổ chức hội nghị với 11 công ty chuyển mạch trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội để bàn về phát triển, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Tiến tới, Banknetvn sẽ song hành cùng các ngân hàng, các bên liên quan trong quá trình này.

MỚI - NÓNG