Ba người xin rút khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.
TPO - Sau khi 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại TT-Huế được đưa ra lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và được hội nghị tín nhiệm 100% biểu quyết nhất trí, có 3 người đã xin thôi ứng cử.

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh TT-Huế tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh TT-Huế, 13 người ứng cử ĐBQH đã được đưa ra lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đều được hội nghị tín nhiệm với kết quả 100% biểu quyết nhất trí. Với những người ứng cử HĐND tỉnh, cả 95/95 người đều được hội nghị cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 100%.

Sau khi có 3 người nộp đơn xin thôi ứng cử ĐBQH, danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại TT-Huế còn 10 người, với cơ cấu thành phần gồm: 5 nữ (chiếm tỷ lệ 50%); 1 người ngoài Đảng (10%); 3 người dân tộc thiểu số (30%); 2 người trẻ tuổi (20%) và 1 người tái cử (chiếm tỷ lệ 10%).

Với 10 người xin thôi ứng cử, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 còn lại 86 ứng cử viên. Trong đó, có 31 nữ (tỷ lệ 36,04%); 12 người ngoài Đảng (13,8%); 6 người dân tộc thiểu số (6,9%); 1 đại diện tôn giáo (1,15%); 22 người trẻ tuổi (25,29%), 19 người tái cử (tỷ lệ 21,83%).

Qua nghe báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh TT-Huế, hội nghị hiệp thương đã thống nhất danh sách 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 86 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba người xin rút khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại TT-Huế ảnh 1

Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng biểu quyết 100% nhất trí hiệp thương 3 đại biểu là ứng cử viên dự khuyết HĐND tỉnh trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất khả kháng.

MỚI - NÓNG