Có bao nhiêu tiền mới nên kết hôn?

Có bao nhiêu tiền mới nên kết hôn?

TPO - Có tiền mới cưới vẫn tốt hơn, nhưng đó không phải là định lý, kiểu như “có tiền mới nên cưới” hay “có tiền mới cưới được”… Nếu có định lý kiểu này thì tôi hồi trẻ và nhiều anh bây giờ ế dài rồi, lấy vợ sao được, vì chúng tôi làm gì có tiền.
Vì sao bạn chưa thành tỉ phú?

Vì sao bạn chưa thành tỉ phú?

TPO - Muốn thành công, người trẻ phải học các tỷ phú về tinh thần khởi nghiệp, không phải kỹ thuật khởi nghiệp. Cái quý nhất của họ cũng chính là tinh thần khởi nghiệp. Bỏ qua tinh thần khởi nghiệp, lao vào học ngay các lớp kỹ thuật khởi nghiệp, không được đâu.
Tiêu tiền có ý thức

Tiêu tiền có ý thức

TPO - Nếu tôi có 100 triệu đồng do chính tôi làm ra thì tôi mua một món đồ 10 triệu đồng là quá bình thường. Nhưng nếu tôi chỉ mua một món đồ 1 đồng thôi thì không thể chấp nhận được.
Tiền nhiều để làm gì?

Tiền nhiều để làm gì?

TPO - Những người rất giàu chưa hẳn đã có tự do tài chính. Mà chưa tự do tài chính thì chưa hẳn đã có tự do cá nhân. Vấn đề ở đây liên quan đến thu nhập thụ động.