75 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng khu phố cổ Hội An

75 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng khu phố cổ Hội An
TP - Từ năm 2016 - 2020, Quảng Nam sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng khu phố cổ Hội An. 

Từ năm 2016 - 2020, Quảng Nam sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng khu phố cổ Hội An với hệ thống mương thoát nước bằng bê tông cốt thép dài 11,5 km; nâng cấp 12km bó vỉa bằng đá sa thạch, 50.000m2 vỉa hè bằng gạch đỏ truyền thống và đá tự nhiên. 

Đây là dự án nằm trong “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025”.

Thành phố Hội An làm chủ đầu tư, lập dự án với tổng mức đầu tư không quá 75 tỷ đồng, trong đó, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 60%, ngân sách thành phố từ nguồn thu phí tham quan du lịch phố cổ là 40%.

MỚI - NÓNG