41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII

TPO - Chiều 15/8, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa bầu Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 41 anh, chị được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII. 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 1

Danh sách ứng cử Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 45 anh, chị. Theo đề án nhân sự được chuẩn bị, Đại hội bầu 41 anh, chị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 2

Trước khi bắt đầu phiên làm việc buổi chiều, toàn bộ đại biểu được phát danh sách ứng cử Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới cùng lý lịch trích ngang của các ứng cử viên.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 3

Theo thông tin từ Ban Kiểm phiếu, số lượng đại biểu được triệu tập tại Đại hội là 293.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 4

Theo anh Nguyễn Phú Ân - Trưởng Ban kiểm phiếu, số phiếu phát ra tại Đại hội là 291 phiếu, thu vào là 291 phiếu trong đó có 288 phiếu hợp lệ, 3 phiếu không hợp lệ.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 5

Xuyên suốt quá trình bỏ phiếu, danh sách các ứng viên cũng được chiếu liên tục trên 2 màn hình lớn của hội trường.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 6

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố danh sách 41 anh, chị trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII, anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XI đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII lần thứ nhất.

41 anh, chị được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII ảnh 7

Hội nghị dự kiến bầu chức danh Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí Thư, Ban Kiểm tra khóa XII.

Tin liên quan