Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa

TPO - 293 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên trên địa bàn dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Sắc xanh tình nguyện rạng rỡ tại ngày hội lớn nhất của tuổi trẻ Khánh Hòa.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 1

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, có sự tham gia của 293 đại biểu, đại diện cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 2

Đại hội diễn ra trong hai ngày 15,16/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Khánh Hoà: Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến”.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 3

Đại hội thảo luận, đánh giá về những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thông qua các văn kiện của đại hội, dự thảo báo cáo chính trị.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 4

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022 từng bước phát triển về chiều sâu. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của cấp bộ Đoàn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào tuyên truyền sâu và rộng trong cấp bộ Đoàn và nhân dân.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 5

Các phong trào, chương trình được đổi mới sáng tạo linh hoạt về phương thức hoạt động, bám sát theo tình hình thực tiễn của từng địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 6

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa xác định mục tiêu, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi là phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên Khánh Hòa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể hóa hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 7

Đại hội cũng đặt mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Khánh Hòa có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát hiện, bồi dưỡng để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực hội nhập quốc tế.

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 8

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội dự kiến 12 chỉ tiêu trọng tâm như: Đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; tư vấn hướng nghiệp cho 100.000 thanh thiếu niên và giới thiệu 20.000 thanh niên có việc làm; tổng số vốn vay dư nợ ủy thác đến cuối năm 2027 là 300 tỷ đồng và hỗ trợ 170 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên,...

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 9

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cũng dự kiến thực hiện 12 đề án lớn, liên quan đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, thúc đẩy đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số, tích cực hội nhập quốc tế...

Sắc màu thanh niên tại Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa ảnh 10

Trong dịp này, cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện 25 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn cấp tỉnh

Tin liên quan