3,5% chi ngân sách của Hà Nội và TPHCM là thu gom, xử lý rác

TPO - TP. Hà Nội và TP.HCM hàng năm dành khoảng 1.200 – 1.500 tỷ đồng cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chiếm khoảng 3,5% chi ngân sách của địa phương.

Hôm nay, 8/11, tại TPHCM, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Ngoại giao Phần Lan tổ chức diễn đàn hợp tác Phần Lan - Việt Nam về cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn.

Tại diễn đàn, PGS TS Nguyễn Hồng Tiến, cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật cho biết TP Hà Nội và TP.HCM hàng năm dành khoảng 1.200 – 1.500 tỷ đồng cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chiếm khoảng 3,5% chi ngân sách. Các địa phương khác kinh phí xử lý hàng năm từ 20 – 40 tỷ đồng, trong đó có những địa phương chỉ dành khoảng 3 – 10 tỷ đồng cho việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn.

Kinh phí ngân sách chi cho hoạt động xử lý chất thải rắn mỗi địa phương khác nhau, trong đó mức chi trung bình là khoảng 250 nghìn đồng/tấn. Chi phí xử lý của các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trung bình khoảng 122 nghìn đồng/tấn. Đây là chi phí vận hành, chưa tính chi phí đầu tư, mặt bằng, đất đai…

Hiện nay, cả nước có khoảng 660 bãi chôn lấp rác (chưa thống kê đầy đủ các bãi quy mô nhỏ cấp xã), trong đó chỉ có 203 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đáng lưu ý, phần lớn các bãi chôn lấp tiếp nhận rác thải sinh hoạt hiện nay chưa thực hiện phân loại rác tại nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất và phát sinh lượng lớn nước rỉ rác.

Nghiêm trọng hơn, các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh lại là các bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, quá tải, không được che phủ, phun hóa chất khử mùi… đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của cộng đồng. Đặc biệt, có 132 bãi chôn lấp rác đang gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, cần phải xử lý triệt để trong giai đoạn năm 2015-2020.

Tổng khối lượng rác thải đô thị cả nước được thu gom xử lý hiện nay đạt khoảng 38.000 tấn/ngày đêm, chiếm 85% tổng khối lượng rác phát sinh.

MỚI - NÓNG