20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối 2015

TP - Chiều 22/1, Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà chương trình đã đạt được trong 4 năm xây dựng. Thủ tướng đề nghị trong Nghị quyết Đảng bộ địa phương cần bổ sung chỉ tiêu xây dựng NTM. 

Đồng thời, yêu cầu các Bộ rà soát bổ sung các chính sách: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn nông thôn; Tăng hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách với hộ nghèo và hộ cận nghèo, Tăng cường cho vay với số lượng lớn để nông dân có thể sản xuất ở quy mô lớn hơn... để đạt được mục tiêu 20% xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, tạo tiền đề đạt 50% số xã đạt NTM năm 2020.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm