2 triệu tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2016-2020

2 triệu tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2016-2020
TP - Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. 

Theo đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng, trong đó bố trí gần 73 nghìn tỷ để thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia là: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng; 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia...

Để bảo đảm việc đầu tư công hiệu quả, phát huy tác dụng, Quốc hội yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền quyết định.

MỚI - NÓNG