104 DN nộp thuế điện tử qua Vietcombank Bắc Ninh

104 DN nộp thuế điện tử qua Vietcombank Bắc Ninh
TP - Mới đây, Vietcombank Bắc Ninh và Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức 3 đợt hội nghị tập huấn và triển khai nộp thuế điện tử dành cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietcombank Bắc Ninh và có kê khai thuế qua mạng.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế về tiến độ triển khai hệ thống nộp thuế điện tử thì đến ngày 12/11/2014, Vietcombank Bắc Ninh đã có 104 doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành công giao dịch nộp thuế điện tử với cơ quan thuế chiếm 45% số doanh nghiệp đăng ký thành công trên toàn tỉnh.

MỚI - NÓNG