Yêu cầu của Quốc hội với các thủ trưởng ngành

TP - Sáng 24/6, tại nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Tài chính hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; Bộ trưởng GD&ĐT cần tiếp thu Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa; Bộ trưởng Tư pháp phát huy vai trò người đứng đầu; Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng nội bộ ngành trong sạch…

Hạn chế vay mới để đảo nợ cũ

Nghị quyết yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng có giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép; tái cơ cấu nợ công theo hướng chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang vay dài hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài hơn; giảm bội chi ngân sách, hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; rà soát, đánh giá tổng thể nợ công, nợ của Chính phủ để có giải pháp cân đối vay và trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công trong dài hạn.

Bộ trưởng Tài chính cũng được nhắc thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước và cân đối thu chi hợp lý, để đảm bảo các nhu cầu chi trong dự toán, tăng khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá. Việc chi ngân sách cần theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm; bội chi chủ yếu dành cho đầu tư phát triển.

Về vấn đề đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Tài chính bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ tài sản của Nhà nước; đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu đầu tư và doanh nghiệp; xây dựng phương án sử dụng và quản lý nguồn vốn từ kết quả cổ phần hóa DNNN.

Về kết quả thực hiện các yêu cầu này, Bộ trưởng Tài chính được yêu cầu báo cáo lại Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 tới.

Phối hợp chặt chẽ chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ được yêu cầu có biện pháp chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Quốc hội đòi hỏi Thanh tra Chính phủ xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mốc thời gian cụ thể được đề ra cho Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận là báo cáo lại Quốc hội về các biện pháp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 8 được nhắc phải tiếp thu, hoàn chỉnh để triển khai tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Nghị quyết nêu rõ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới.

Theo đó, tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp.

MỚI - NÓNG