Y tế chưa đáp ứng tốt, trốn đóng BHYT diễn ra nhiều

Y tế chưa đáp ứng tốt, trốn đóng BHYT diễn ra nhiều
TP - Ngày 17/11, BHXH Việt Nam cho biết, hiện có tới 49% doanh nghiệp trốn đóng BHYT; 25% học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT; 70% đối tượng tự nguyện theo hộ gia đình chưa tham gia BHYT.

Trong khi đó, hệ thống y tế chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo, người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Tình trạng lạm dụng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

MỚI - NÓNG