Xem xét các trường hợp nhân sự ứng cử, đề cử Ban Chấp hành khóa XIII

ẢNH NHƯ Ý
ẢNH NHƯ Ý
TPO - Chiều 29/1, Đoàn chủ tịch Đại hội XIII của Đảng họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. 

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội XIII, ngày 29/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Cụ thể, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành.

Sau đó, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các Trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung).

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Tiếp đó, Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn thư ký xin ý kiến Đoàn chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Đoàn Chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

MỚI - NÓNG