Xây dựng đội ngũ chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng đội ngũ chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội
TPO - Xây dựng đội ngũ để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021

Mục đích kế hoạch đề ra là tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm là công tác học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Hình thức tuyên truyền là, ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng thì sẽ tổ chức tọa đàm, diễn đàn, mời các chuyên gia, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các đài phát thanh, truyền hình.

Đặc biệt kế hoạch tuyên truyền cũng yêu cầu tạo các Fanpage, gắn kết mọi người với nhau trên mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền và quảng bá các bài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời xây dựng đội ngũ để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG