Có 7 kết quả :

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong: Tình nguyện phải sát nhu cầu

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc tạo ra những hoạt động tình nguyện hiệu quả, có giá trị, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Để tạo ra những công trình thanh niên có giá trị, quan trọng nhất là phải bám sát, nắm chắc nhu cầu của địa bàn, của người dân để xác định nội dung, phần việc, công trình.