Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng: Xây dựng Quân đội hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
Thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân thực hiện tuần tra trên biển
Thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân thực hiện tuần tra trên biển
TP - Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam hội đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng - Thiếu tướng Vũ Cương Quyết có cuộc trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữ vai trò như thế nào để góp phần hoàn thành mục tiêu này, thưa Thiếu tướng?

Kế thừa các kỳ Đại hội trước đây, Đại hội XIII tiếp tục xác định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định...”. Như vậy, vai trò của quân sự, quốc phòng là rất to lớn.

“Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc là yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”.

Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng: Xây dựng Quân đội hiện đại ảnh 1

Thiếu tướng VŨ CƯƠNG QUYẾT

Quân sự, quốc phòng giữ vai trò chủ yếu bảo đảm đất nước hòa bình, ổn định để phát triển, tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, không chỉ có vai trò bảo vệ, quân sự, quốc phòng còn là thành tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, theo nguyên lý “Trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng; bảo vệ là một thành tố của xây dựng”. Mỗi bước phát triển, tăng trưởng của nền kinh tế là một bước tăng cường quốc phòng, an ninh. Thực tiễn cho thấy, đây là vấn đề luôn luôn đúng với tất cả các phạm vi cả vĩ mô và vi mô.

Đồng thời, quân sự, quốc phòng còn tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại thông qua quan điểm, chủ trương, chính sách và các chiến lược kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội… trên phạm vi cả nước và từng địa phương, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Thiếu tướng nhận định như thế nào về nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?

Xây dựng QĐND Việt Nam hiện đại là xây dựng Quân đội toàn diện về tổ chức, biên chế; trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến; nguồn nhân lực; vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm nhằm kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đây là trách nhiệm và hoạt động của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân do Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Nhà nước quản lý, điều hành tập trung thống nhất. Đồng thời, phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận thống nhất cao của toàn xã hội.

Xây dựng QĐND Việt Nam hiện đại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu toàn diện của Quân đội, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước XHCN và nhân dân; có khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu với hiệu suất cao; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc và tích cực tham gia xây dựng đất nước.

Những năm gần đây, Quân đội đã có những điều chỉnh mạnh mẽ về tổ chức, biên chế. Điều này được thể hiện ra sao?

Chúng ta đang trong quá trình xây dựng để tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã xác định.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, trực tiếp là Quân ủy T.Ư đã lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, sắp xếp, tổ chức lại trên 800 tổ chức, giải thể 260 tổ chức bảo đảm tương đối hợp lý giữa các lực lượng, phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam và vũ khí trang bị thế hệ mới; sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi chuyển sang thời chiến. Ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ở địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển đảo. Xây dựng các sư đoàn, các binh chủng đủ quân đồng bộ, làm lực lượng cơ động chiến lược. Điều chuyển nhiệm vụ quân sự của các doanh nghiệp, chuyển một số doanh nghiệp bảo đảm kỹ thuật sang mô hình nhà máy và thành lập Tổng công ty sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị. Hệ thống nhà trường, bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, đoàn kinh tế - quốc phòng được điều chỉnh cơ bản…

Chúng ta cũng đã đầu tư xây dựng lực lượng tác chiến điện tử công nghệ cao, với các khí tài có khả năng trinh sát, chế áp các dải tần số của các loại vũ khí, trang bị hiện đại...

Thiếu tướng VŨ CƯƠNG QUYẾT

Đến nay, tổ chức của QĐND Việt Nam được điều chỉnh một bước tương đối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội được nâng cao; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình (có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc), sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một trong những điều kiện và tiền đề hết sức thuận lợi để thực hiện lộ trình xây dựng Quân đội hiện đại về mặt tổ chức.

Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng: Xây dựng Quân đội hiện đại ảnh 2
Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TPHCM tham gia duyệt binh trên biển tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

Những điều chỉnh này mang tới thuận lợi gì trong quá trình Quân đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, thưa Thiếu tướng?

Việc ưu tiên đầu tư thích đáng cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, sẽ mang lại những thuận lợi rất lớn đối với việc xây dựng Quân đội hiện đại về vũ khí, trang bị.

Cho đến nay, Quân đội đã xây dựng được các lực lượng hiện đại. Trong đó, về hải quân có các lữ đoàn tàu ngầm, tàu chiến đấu, lữ đoàn tên lửa bờ, lực lượng không quân hải quân hiện đại. Đối với lực lượng phòng không - không quân, đã mua sắm một số loại máy bay chiến đấu đa năng, tổ hợp tên lửa phòng không, hệ thống ra đa thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực quản lý vùng trời quốc gia. Bên cạnh đó, đã mua sắm một số loại xe tăng, thiết giáp tiên tiến, hiện đại; xây dựng được hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chúng ta cũng đã đầu tư xây dựng lực lượng tác chiến điện tử công nghệ cao, với các khí tài có khả năng trinh sát, chế áp các dải tần số của các loại vũ khí, trang bị hiện đại...

Những điều chỉnh nêu trên đã mang lại những thuận lợi bước đầu nhưng hết sức quan trọng và là động lực thúc đẩy để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện lộ trình, xây dựng QĐND hiện đại mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Cảm ơn Thiếu tướng!

MỚI - NÓNG