Có 5 kết quả :

Hội đồng trường Đại học: Vẫn hữu danh vô thực

Hội đồng trường Đại học: Vẫn hữu danh vô thực

TPO - Một trong những vấn đề liên quan đến tự chủ đại học đó là cuộc chuyển giao quyền lực từ cơ quan sở hữu sang Hội đồng trường (đối với các trường ĐH công lập). Nhưng thực tế cho thấy Hội đồng trường hiện nay vẫn chỉ là hữu danh vô thực.
Toàn cảnh hội nghị

5 trụ cột của giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2030

TPO - Bản Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học (GDĐH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035 sẽ tập trung vào 05 trụ cột: tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản trị đại học; quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH; tăng cường chất lượng và sự phù hợp của đào tạo và nghiên cứu khoa học; đảm bảo tài chính bền vững cho GDĐH; và tăng cường minh bạch thông tin, truyền thông.