Có 3 kết quả :

Ảnh: Giao thông Vận tải

1.000 áo phông Trường Sa - Hoàng Sa cho ngư dân

TP - 1.000 áo phông mang dòng chữ thư pháp “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam” in cùng lá cờ Tổ quốc được Nhóm nữ thư pháp Ái Diệp Gallery Việt Trí Đà Nẵng trực tiếp trao tặng cho ngư dân, tại Âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng).