Có 4 kết quả :

Tin vắn ngày 21 - 2

Tin vắn ngày 21 - 2

TP - Sáng 20-2, tỉnh Thanh Hóa sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 89 tập thể, 152 cá nhân điển hình tiên tiến đồng thời phát động, ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.