TPHCM: Tất cả giáo viên được tham gia bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
Phụ huynh xếp hàng mua SGK cho con mỗi dịp đầu năm học (ảnh minh họa)
Phụ huynh xếp hàng mua SGK cho con mỗi dịp đầu năm học (ảnh minh họa)
TPO - Theo Sở GD&ĐT TPHCM, tất cả giáo viên trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa tại tổ chuyên môn (không chỉ dành cho giáo viên dự kiến dạy học lớp 6 năm học 2021 – 2022).

Ngày 3/3, Sở GD&ĐT TPHCM đã có hướng dẫn thực hiện quy trình nghiên cứu và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục phân công tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT để các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa.

Đối với các bộ môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên (Lý – Hóa – Sinh) và  Lịch sử- Địa lý, tổ trưởng điều hành cho toàn thể giáo viên trong tổ đọc, thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn riêng biệt theo từng môn học, lãnh đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên đọc, nghiên cứu các sách giáo khoa. Sau đó, phân công một tổ trưởng phụ trách môn Khoa học tự nhiên và một tổ trưởng phụ trách môn Lịch sử và Địa lý tổ chức chung một buổi thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, lãnh đạo đơn vị phân công 01 lãnh đạo phụ trách điều hành cho toàn thể giáo viên trong đơn vị nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu dề xuất lựa chọn sách giáo khoa như một tổ chuyên môn.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tất cả giáo viên trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa tại tổ chuyên môn (không chỉ dành cho giáo viên dự kiến dạy học lớp 6 năm học 2021 – 2022).

Đối với các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường, thực hiện một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cơ sở chính. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả, kiểm tra hồ sơ đề xuất của các đơn vị, thực hiện lưu trữ theo đúng qui định và gửi bảng tổng hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học) trước 11g30 ngày 12/3/2021.

Được biết, theo lộ trình, dự kiến vào cuối tháng 3 này, UBND TPHCM sẽ công bố danh mục các sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2021- 2022.

MỚI - NÓNG