Có 3 kết quả :

ông Phạm Ngọc Quy Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP Nghệ An tham luận tại hội nghi

Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý ATTP

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) với các Chi cục ATVSTP các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đồng thời đã phối hợp với Chi cục ATVSTP Hà Nội tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu du lịch. Địa điểm tổ chức tại Hội trường của Trung tâm Y tế Thành phố Sầm Sơn -Thanh Hóa.