Có 20 kết quả :

Bình Định tổ chức đối thoại với thanh niên

Bình Định tổ chức đối thoại với thanh niên

TPO - Ngày 25/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn), lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với thanh niên với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên đất võ”. Chương trình được kết nối với các điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.