Tiếp thu, hoàn thiện hai bộ quy tắc ứng xử

Tiếp thu, hoàn thiện hai bộ quy tắc ứng xử
TP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, cơ bản nhất trí với dự thảo “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo. 

Về “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội”, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm