Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội:

Sẽ có bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ công chức

TP - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao&Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội, Tô Văn Động cho rằng, văn hóa ứng xử là một trong những vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay của người Hà Nội, thể hiện bởi sự xuống cấp văn hóa ứng xử cộng đồng, các biểu hiện tiêu cực trong ứng xử của một bộ phận cơ quan và các cá nhân.

Theo ông Động, UBND TP đã thông qua dự thảo bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội được áp dụng cho 6 nhóm đối tượng khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội như cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi công cộng. 

Trong 6 nhóm đối tượng trên thì thực trạng văn hóa ứng xử tại cơ quan hành chính hiện nay được đánh giá như thế nào, thưa ông?

Với cơ quan hành chính thực trạng cho thấy mức độ phổ biến các hành vi ứng xử không phù hợp của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. Những hành vi không phù hợp tập trung vào bệnh thành tích, tham nhũng và thiên vị. Ngoài ra, ở mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao cho thấy có tình trạng bớt xén thời gian làm việc (đi muộn về sớm); tâm lý sợ đấu tranh tránh đâu; ghen ghét, đố kỵ với người hơn mình; nịnh trên, nạt dưới; bè phái cục bộ; dối trá, bệnh thành tích; nói không đi đôi với làm; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; ích kỷ, vụ lợi cá nhân chủ nghĩa. 

Nguyên nhân của thực trạng trên đều là do việc đánh giá chất lượng cán bộ còn thiên vị, cào bằng. Do cơ chế tuyển dụng, bố trí không đúng người, đúng việc; do công tác xử lý kỷ luật còn mang tính hình thức; công tác khen thưởng, bình bầu thi đua không công bằng...

Nhưng việc xây dựng cả hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan đơn vị hành chính hay cộng đồng dân cư có vẻ rất trừu tượng, thưa ông?

Nghe qua thì có thể rất trừu tượng, nhưng thực tế đây là những điều hết sức cụ thể, đưa ra các quy tắc cho từng nhóm đối tượng. Đơn cử như việc đề án đưa ra quy tắc ứng xử với lãnh đạo, cán bộ quản lý trong cơ quan hành chính thì tận tâm với công việc; thực hành tiết kiệm; gương mẫu, lắng nghe, chia sẻ; đảm bảo công bằng, dân chủ; công khai, minh bạch; xây dựng tập thể đoàn kết, phát triển. Với cán bộ, công chức thực hiện đúng trách nhiệm được giao; làm việc với tinh thần trách nhiệm; thẳng thắn, trung thực; thái độ đúng mực, văn minh; chủ động, sáng tạo trong công việc... 

Cảm ơn ông!

Về lộ trình triển khai thực hiện đề án, theo ông Động có 2 giai đoạn. Theo đó từ nay đến hết năm 2015 sẽ xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí khung bộ quy tắc ứng xử ở tất cả các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở tiêu chí khung, quy tắc ứng xử đối với mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, khu dân cư, nơi công cộng sẽ áp dụng các quy chế, hương ước, quy ước, nội quy bằng các nguyên tắc, quy định, kỷ cương, trang phục, giao tiếp, hành động. Trong giai đoạn 2015 đến 2020 sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách, chế tài và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy tắc ứng xử.

MỚI - NÓNG