Thủ tướng chỉ đạo tách MobiFone ra khỏi VNPT

TP - Ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo tái cơ cấu VNPT theo hướng: Điều chuyển nguyên trạng Công ty Thông tin di động (VMS MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. 

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án cổ phần hóa Cty MobiFone, trong đó làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty này để thực hiện trong năm 2014. 

Ngoài ra, không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 ra khỏi VNPT.

MỚI - NÓNG