Có 8 kết quả :

Kết nối bàn tay

Kết nối bàn tay

TP - Hắn trông coi nhà vĩnh biệt. Hai mươi hai giờ hai bốn phút, có tiếng chim cú kêu. Thể nào rồi đêm nay cũng có người chết. Chỉ cần một tiếng kêu của chúng lọt vào tai bệnh nhân nào đó thì y như người đó hồn lìa khỏi xác. Chắc cú mèo mà! Không trật vào đâu cả, hắn ngồi đợi trong đêm.
Thú hoang - Không nơi ẩn nấp

Thú hoang - Không nơi ẩn nấp

TP - Ở Việt Nam những năm gần đây, dường như nơi đâu có dự án bảo tồn thủ hoang, nơi đó chúng bị săn đuổi ghê gớm hơn, bị dồn đến bước đường cùng nhanh hơn.