Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Báo Tiền Phong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
TP - Ngày 15/11/2018, Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi Báo Tiền Phong nhân tròn 65 năm Báo ra số đầu tiên. Báo Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Ngày 16/11/2018 là tròn 65 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc.  Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong nhân dịp dấu mốc quan trọng và đáng tự hào này.

Trong 65 năm qua, Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hay trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Báo đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong phản ánh cuộc chiến đấu và dựng xây, định hướng đúng đắn tư tưởng cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân để đoàn kết, chung sức phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Ngoài việc tham gia tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Tiền Phong cũng tham gia tích cực vào phản ánh đời sống sinh động của xã hội, góp phần phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ những điều chưa tốt, chưa hay, những sai trái trong xã hội, tiêu cực trong cuộc sống. Đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước được Báo thông tin, tuyên truyền kịp thời, sinh động đến tuổi trẻ, thanh niên. Qua đó vận động đoàn viên, thanh niên hăng say học tập, lao động và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, đất nước ta ngày càng đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có thể nói, chưa bao giờ đất nước có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, thuận lợi thì đất cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, dù đã có nhiều chuyển biến những vẫn diễn ra phức tạp. Trong giới trẻ, cũng còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc…

Đứng trước thực trạng này, hơn lúc nào hết, Báo Tiền Phong cần phải phát huy vai trò xung kích, thực sự xứng đáng là cơ quan trung ương, tiếng nói của Trung ương Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Báo cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, để góp phần giúp cho tuổi trẻ Việt Nam kiên định trên con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn; để mỗi đoàn viên, thanh niên đều nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng.

Báo cần tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; phê phán, bác bỏ những quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, "tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".

Bên cạnh đó, Báo Tiền Phong cần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ, làm sao để cán bộ, phóng viên phải là những người trong sạch, vững về nghiệp vụ, tinh thông về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu vị thế của tờ báo đối với người trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên giao phó và sự tin yêu của bạn đọc cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đáng tự hào  cùng bản lĩnh, tri thức của thế hệ làm báo ngày nay, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Thân ái,
 
Nguyễn Phú Trọng

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn công bố toàn văn Thư của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Báo Tiền Phong. Clip: Mạnh Thắng.

MỚI - NÓNG