Thông qua Nghị quyết hướng dẫn về bầu cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh QH
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh QH
TPO - Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22/2

Tại phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến ngày 14/1, đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 133 về ngày bầu cử, Chủ nhật ngày 23/5.

Về công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử, trong giai đoạn này, các cấp có thẩm quyền đã dự thảo các văn bản hướng dẫn, dự kiến cơ cấu, thành phần, nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương. Công tác chuẩn bị để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Cũng theo ông Phúc, đến nay chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, để thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cấp có thẩm quyền của Đảng cũng ban hành một số quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đề nghị xác định tên gọi của Nghị quyết là “Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Ông Trần Văn Túy cho biết, các mẫu phục vụ công tác bầu cử được áp dụng trong cuộc bầu cử năm 2016 đã cơ bản phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác bầu cử nên đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho tiếp tục kế thừa các mẫu văn bản đã được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và có điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong các biểu mẫu cụ thể để phù hợp hơn với yêu cầu, tình hình hiện nay.

Theo đó, số lượng các biểu mẫu được ban hành theo dự thảo Nghị quyết này vẫn gồm 41 biểu mẫu, cụ thể gồm: Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giấy biên nhận việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 loại; Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và giấy biên nhận việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân có 5 loại; Mẫu thẻ cử tri và mẫu giấy xác nhận đi bỏ phiếu nơi khác có 3 loại…

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22/2 và kết thúc vào chiều 14/3. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nghe báo cáo và cho ý kiến về dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử; thống nhất tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào ngày 21/1 tới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cơ bản tán thành các nội dung dự thảo Nghị quyết và cho rằng các quy định của dự thảo Nghị quyết về nội dung các biểu mẫu đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc quy định các hồ sơ ứng cử đại biểu cần bám sát quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật vừa bảo đảm thực hiện được thống nhất trong cả nước.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình và thảo luận, Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động của các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia kể từ sau phiên họp thứ nhất đến nay; nhất trí với các nội dung công việc trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới. Bà Ngân đề nghị các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; các cơ quan hữu quan rà soát và khẩn trương thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ, đúng luật.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
TPO - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.