Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý
Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý
TP - Chiều 18/1, chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Công tác nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Thông tin với các đại biểu, ông Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội XIII diễn ra từ 25/1 - 2/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 191 (là các Ủy viên Trung ương Đảng); đại biểu bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381; đại biểu chỉ định là 15 người.

Thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển của dân tộc

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc ảnh 1 Đại diện các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự cuộc họp.
Ảnh Như Ý

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư cho biết,  việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, đạt chất lượng cao về các mặt. “Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trong nước gặp nhiều thiên tai lũ lụt lớn, việc hoàn thành đúng tiến độ các công việc chuẩn bị cho Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm; Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Quân nói các dự thảo văn kiện đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Dự thảo cũng đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc. Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

“Dự thảo cũng đã bám sát tình hình và xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021-2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung đổi mới quan trọng”, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư thông tin.

Tăng ủy viên T.Ư ở các vị trí, địa bàn trọng yếu

Về công tác nhân sự, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư cho biết, đây là vấn đề có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt. Bởi nó không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới. Đảng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc ảnh 2 Các đại biểu tham dự cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa mới đã được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đề ra; bảo đảm để Ban Chấp hành T.Ư khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Cũng theo ông Quân, Ban Chấp hành T.Ư khóa mới là tập thể tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. “Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Về cơ cấu, ông Quân cho biết, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó sẽ cố gắng tăng cường số lượng Ủy viên T.Ư ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi là dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên. “Chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2020, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt. Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước”, ông Quân thông tin.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Nhiều đại sứ bày tỏ tin tưởng, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp; đất nước Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới trong những năm tới.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII đề ra các mục tiêu: 
+ Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
+ Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
+ Đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

MỚI - NÓNG