Thi tuyển công chức ở Trung Quốc: 1 chọi 50

Thi tuyển công chức ở Trung Quốc: 1 chọi 50
TP - Ở Trung Quốc, thời hạn đăng ký thi tuyển công chức cấp quốc gia năm 2018 vừa kết thúc hồi đầu tháng 11 này và số đơn hợp lệ cao nhất trong 7 năm qua và tỷ lệ “chọi” trung bình là 1:50.

Tổng cộng 1,56 triệu người đã nộp đơn xin thi công chức, nhưng chỉ có 1,38 triệu ứng viên đủ điều kiện thi tuyển. Có tổng cộng 28.533 vị trí đang chờ những ứng viên xuất sắc nhất.

Vị trí được nhiều người nộp đơn nhất là ở Văn phòng Liên lạc Cục Hợp tác quốc tế - Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc (2.666 ứng viên). Trong khi đó, có tới 119 vị trí, chủ yếu là ở các cơ quan cấp cơ sở hoặc ở vùng sâu vùng xa, kém phát triển, không có bất kỳ ứng viên nào nộp đơn.

Xấp xỉ 89,6% các vị trí yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới. Năm ngoái, cứ 36 thí sinh dự thi thì chỉ có 1 người đỗ, theo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội.

Con số công chức ở Trung Quốc tăng mạnh giai đoạn 2008-2013, nhưng sau đó giảm nhẹ trong 2 năm 2014 và 2015. Tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc có 7,16 triệu công chức với tỷ lệ từ chức hằng năm là 0,2%.

Số bộ ở Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Pháp

* Trung Quốc có 25 bộ và cơ quan ngang bộ. Đó là Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, Giáo dục, Khoa học & Công nghệ, Công nghiệp và công nghệ thông tin, Ủy  ban Dân tộc nhà nước, Công an, An ninh quốc gia, Giám sát, Dân chính, Tư pháp, Tài chính, Nhân lực và an sinh xã hội, Đất đai & Tài nguyên, Bảo vệ môi trường,  Nhà ở & Xây dựng đô thị-nông thôn, Giao thông vận tải, Thủy lợi, Nông nghiệp, Thương mại, Văn hóa, Ủy ban Kế hoạch hoá gia đình & Sức khoẻ quốc gia, Ngân hàng Nhân dân Trung quốc và Kiểm toán Nhà nước

* Singapore có 16 bộ và cơ quan ngang bộ, gồm Văn phòng Thủ tướng và 15 bộ. Đó là Văn phòng Thủ tướng, các bộ Thông tin - Truyền thông, Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Quốc phòng, Giáo dục, Môi trường & Tài nguyên nước, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Nội vụ, Luật pháp, Nhân lực, Phát triển quốc gia, Phát triển gia đình và xã hội, Công Thương và Giao thông vận tải.

* Thái Lan có 20 bộ và cơ quan ngang bộ, gồm Văn phòng Thủ tướng và 19 bộ. Đó là Văn phòng Thủ tướng, các bộ Nội vụ, Tư pháp,  Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Phát triển xã hội & An ninh con người, Nông nghiệp & Hợp tác xã, Giao thông vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Năng lượng, Thương mại, Lao động, Văn hóa, Khoa học & Công nghệ, Giáo dục, Y tế, Công nghiệp, Du lịch & Thể thao và Kinh tế số & Xã hội.

Pháp có 16 bộ. Đó là các bộ Nội vụ, Chuyển tiếp bao trùm & sinh thái, Tư pháp, Châu Âu & Ngoại giao, Các lực lượng vũ trang, Gắn kết lãnh thổ, Đoàn kết & Sức khỏe, Kinh tế & Tài chính, Văn hóa, Lao động, Giáo dục quốc gia, Nông nghiệp & Lương thực, Hành động công & trách nhiệm, Giáo dục đại học, Nghiên cứu & Sáng tạo, Nước Pháp hải ngoại và Thể thao.

Theo Theo China Daily, Xinhua, People’s Daily
MỚI - NÓNG