Thêm một địa chỉ tư vấn pháp luật hỗ trợ các trường học

0:00 / 0:00
0:00
Thêm một địa chỉ tư vấn pháp luật hỗ trợ các trường học
Thời gian qua, các trường trong hệ thống giáo dục đã ngày càng được tự chủ, nhưng do đang trong giai đoạn đầu nên một số nhà trường còn lúng túng, cần có sự tư vấn, hỗ trợ về pháp luật.

Thời gian qua, các trường trong hệ thống giáo dục đã ngày càng được tự chủ, từ chỗ chỉ có Luật Giáo dục chung trong suốt thời gian dài thì đến 2012 có Luật Giáo dục ĐH, năm 2014 có Luật Giáo dục Nghề nghiệp và năm 2018 có Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH… Có thể đến lúc nào đó, sẽ có Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục mầm non, Luật Giáo dục phổ thông… để điều chỉnh chuyên sâu, theo xu hướng mở rộng phạm vi và nâng cao quyền tự chủ cho các nhà trường.

Tuy nhiên, tự chủ là không phải thực hiện cơ chế xin – cho; tự chủ là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng để các chủ thể, từ nhà nước đến nhà trường đều phải làm theo pháp luật; đồng thời, cho phép các trường được quyền quy định lấy “luật nội bộ” để quản lý, điều hành công việc và phải chịu trách nhiệm giải trình. Muốn làm theo luật, muốn xây dựng được “luật nội bộ” để thực hiện thì trước hết phải biết và hiểu tất cả các quy định của pháp luật liên quan.

Hiện nay, mặc dù chưa được tự chủ ở mức độ cao nhưng trong giai đoạn đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm, tự quy định các quy chế nội bộ để thực hiện… việc một số nhà trường còn lúng túng là điều khó tránh khỏi.

Nắm bắt được hiện trạng đó, dự liệu về nhu cầu tư vấn pháp luật ngày càng tăng nên Công ty Luật TNHH Kim Phụng và Cộng sự của ra đời với mong muốn được cung cấp cho xã hội và hệ thống giáo dục những tư vấn và dịch vụ hữu hiệu.

MỚI - NÓNG