Thêm lối mở hải quan sang Campuchia

Thêm lối mở hải quan sang Campuchia
TP - Tổng cục Hải quan đã đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Bình Phước cho bố trí lực lượng hải quan tại lối mở Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh) nối với lối mở Tuần Lung (Campuchia).

Cục Hải quan Bình Phước căn cứ số lượng biên chế hiện có để triển khai lực lượng phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động tại lối mở Lộc Tấn.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư sẽ thực hiện thủ tục hải quan và bố trí cán bộ làm công tác giám sát hàng hóa XNK tại lối mở Lộc Tấn. Hàng hóa qua lối mở Lộc Tấn thực hiện theo quy định hiện hành.

MỚI - NÓNG