Thêm hàng chục trạm thu phí bị xóa sổ

Thêm hàng chục trạm thu phí bị xóa sổ
TP - Chiều 25-12, Quỹ Bảo trì Đường bộ trung ương (BTĐB T.Ư) đã ra mắt và họp lần thứ nhất Hội đồng Quản lý (Quỹ).

> Phí bảo trì đường bộ nộp theo tháng?
> Sẽ điều chỉnh việc thu quỹ bảo trì đường bộ

Theo đó, nhiều Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB T.Ư, Chương trình Công tác, Kế hoạch Tổng hợp Thu chi năm 2013 của Quỹ BTĐB T.Ư được gửi các thành viên lấy ý kiến góp ý hoàn thiện và dự kiến, trong tuần này sẽ được ban hành để triển khai thực hiện.

Về việc xóa bỏ các trạm thu phí có nguồn thu nộp ngân sách, ngoài 12 trạm (sẽ được xóa bỏ từ ngày 1-1-2013), Bộ GTVT sẽ cân nhắc, trình Thủ tướng cho phép xóa bỏ ít nhất 23 trạm thu phí đã bán thương quyền và thu trả nợ vay (trạm cũng có nguồn thu nộp ngân sách). Trên toàn hệ thống đường bộ sẽ còn 28 trạm thu phí BOT.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG