Thanh tra đo lường trên cả nước

Thanh tra đo lường trên cả nước
TP - Theo ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm nay, Bộ sẽ tiến hành thanh tra diện rộng việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường đối với một số phương tiện đo nhóm hai như cân khối lượng, thiết bị đo điện, nước, thiết bị đo dùng trong y tế và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.

Việc thanh tra được thực hiện tháng 7/2014 đến hết tháng 9/2014 trên cả nước.

MỚI - NÓNG