Thanh tra Chính phủ đề nghị kỷ luật tổ chức, cá nhân sai phạm tại Lạng Sơn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Nguyễn Văn Thanh chủ trì buồi công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Lạng Sơn
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Nguyễn Văn Thanh chủ trì buồi công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Lạng Sơn
TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Nguyễn Văn Thanh đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm đã được thanh tra chỉ ra cũng như việc tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Ngày 12/3, tại Lạng Sơn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Văn Thanh dự và chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010- 31/12/2017.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Thanh cho rằng: Kết luận thanh tra đã chỉ ra được những mặt mạnh, cũng như phản ánh được yếu kém, hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai trên toàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo TTCP đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm đã được TTCP chỉ ra qua thanh tra cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong việc xử lý về đất đai, UBND tỉnh phải làm đúng theo quy đinh pháp luật và theo các kiến nghị của TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, khi có vấn đề vướng mắc phải xin ý kiến của các cơ Trung ương.

Tiếp thu ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn - Hồ Tiến Thiệu cho biết, từ khi có kết luận đến nay, UBND tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong muốn TTCP tiếp tục phối hợp, giúp đỡ UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra đến nay đã xong. Ông Hồ Tiến Thiệu cũng cho biết, ngay sau khi cuộc họp này, UBND sẽ ban hành kế hoạch để thực hiện kết luận nghiêm túc và có hiệu quả.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau kết luận thanh tra, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng cũng như những sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017, đặc biệt Giám đốc Sở TNMT.

Bên cạnh đó, TTCP đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định. Đồng thời, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sai phạm, đặc biệt có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TP Lạng Sơn.

Yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

MỚI - NÓNG